Tuổi thọ và vòng đời của mối – Có bao nhiêu loại mối?

Vòng đời của mối bắt đầu từ giai đoạn trứng cho đến khi biến đổi thành mối trưởng thành và kết thúc vòng đời. Tuổi thọ của mối tuỳ thuộc vào chủng loại mối cũng như điều kiện sinh trưởng. Và bạn có biết, một con mối chúa có thể...
Read more