Chính sách bảo mật Việt Thống Hưng Thịnh

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Công ty TNHH Việt Thống Hưng Thịnh. Chuyên sản xuất và phân phối các loại cửa lưới chống côn trùng. Chúng tôi còn cung cấp các loại sản phẩm gia dụng khác đang được phân phối trên khắp cả nước.

Thông tin doanh nghiệp Việt Thống Hưng Thịnh
– Công ty TNHH cửa lưới Việt Thống Hưng Thịnh
– Địa chỉ : 130C Tô Ngọc Vân, KP.7, P.Thạnh Xuân, Q.12 , TPHCM
– Hotline : 0909.131.533
– Email : [email protected]
– Website : https://cualuoivietthong.com.vn

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Trong khi bạn vào trang web, chúng tôi sẽ theo dõi:

 • Sản phẩm bạn đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng cho, ví dụ, hiển thị sản phẩm bạn đã xem gần đây
 • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng
 • Địa chỉ giao hàng: Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn điền điều này để chúng tôi có thể, ví dụ, ước tính chi phí giao hàng trước khi bạn đặt hàng, và gửi đơn hàng cho bạn!

Chúng tôi sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn duyệt trang web của chúng tôi.

Khi bạn mua hàng từ chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại, credit card/thông tin thanh toán và thông tin tài khoản bổ sung như tên tài khoản và mật khẩu. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, ví dụ, như:

 • Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn hàng mà bạn đã đặt
 • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm cả việc hoàn lại tiền và khiếu nại
 • Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận.
 • Thiết lập tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi
 • Tuân thủ mọi quy định mà chúng tôi đặt ra, chẳng hạn như là bị tính thuế
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng của cửa hàng chúng tôi
 • Gửi cho bạn tin nhắn khuyến mãi, nếu bạn nhận được chúng

Nếu bạn tạo 1 tài khoản,chúng tôi sẽ lưu lại tên, địa chỉ, email và số điện thoại, để sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

Chúng tôi cũng sẽ lưu những nhận xét hoặc đánh giá, nếu bạn chọn hủy chúng.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thông tin liên hệ

– Công ty TNHH cửa lưới Việt Thống Hưng Thịnh
– Địa chỉ : 130C Tô Ngọc Vân, KP.7, P.Thạnh Xuân, Q.12 , TPHCM
– Hotline : 0909.131.533
– Email : [email protected]
– Website : https://cualuoivietthong.com.vn

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi sẽ bảo mật toàn bộ thông tin mà bạn cung cấp cho Việt Thống. Không một bên thứ 3 nào được cung cấp thông tin của bạn trừ những trường hợp sau:

 1. Cung cấp cho cơ quan điều tra của nước CHXHCN Việt Nam.
 2. Cung cấp cho cơ quan toà án.
 3. Cung cấp cho bên thứ 3 khi có sự đồng ý của bạn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Some forms on this site require the use of Google’s reCAPTCHA service before they can be submitted. If you consent to use Google’s reCAPTCHA service, a cookie is created that stores your consent. This cookie deletes itself after thirty days.

Security Logs

Văn bản được đề xuất: The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Some forms on this site require the use of Google’s reCAPTCHA service before they can be submitted. Use of the reCAPTCHA service is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by Sucuri’s SiteCheck. We do not send personal information to Sucuri; however, Sucuri could find personal information posted publicly (such as in comments) during their scan. For more details, please see Sucuri’s privacy policy.

In order to ensure file integrity, iThemes Security pulls data from wordpress.org, ithemes.com, and amazonaws.com. No personal data is sent to these sites. Requests to wordpress.org include the WordPress version, the site’s locale, a list of installed plugins, and a list of each plugin’s version. Requests to ithemes.com and amazonaws.com include the installed iThemes products and their versions. For wordpress.org privacy policy details, please see the WordPress Privacy Policy. For ithemes.com privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy. Requests to amazonaws.com are to content added and managed by iThemes which is covered by the Amazon Web Services Data Privacy policy.

When running Security Check, ithemes.com will be contacted as part of a process to determine if the site supports TLS/SSL requests. No personal data is sent to ithemes.com as part of this process. Requests to ithemes.com include the site’s URL. For ithemes.com privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Dịch

Một số biểu mẫu trên trang web này yêu cầu sử dụng dịch vụ reCAPTCHA của Google trước khi chúng có thể được gửi. Việc sử dụng dịch vụ reCAPTCHA tuân theo Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của Google.

Trang web này được quét bởi các phần mềm độc hại và lỗ hổng tiềm năng bởi SiteCheck của Sucuri. Chúng tôi không gửi thông tin cá nhân cho Sucuri; tuy nhiên, Sucuri có thể tìm thấy thông tin cá nhân được đăng công khai (như trong các bình luận) trong quá trình quét của họ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Sucuri.

Để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp, iTheme Security lấy dữ liệu từ wordpress.org, itheme.com và amazonaws.com. Không có dữ liệu cá nhân được gửi đến các trang web này. Yêu cầu tới wordpress.org bao gồm phiên bản WordPress, ngôn ngữ của trang web, danh sách các plugin đã cài đặt và danh sách từng phiên bản của plugin. Yêu cầu tới itheme.com và amazonaws.com bao gồm các sản phẩm iTheme đã cài đặt và các phiên bản của chúng. Để biết chi tiết chính sách bảo mật của wordpress.org, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của WordPress. Để biết chi tiết về chính sách quyền riêng tư của itheme.com, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của iTheme. Yêu cầu đối với amazonaws.com là nội dung được thêm và quản lý bởi iTheme, được bao phủ bởi chính sách Bảo mật Dữ liệu của Dịch vụ Web Amazon.

Khi chạy Kiểm tra bảo mật, itheme.com sẽ được liên hệ như một phần của quy trình để xác định xem trang web có hỗ trợ các yêu cầu TLS / SSL hay không. Không có dữ liệu cá nhân nào được gửi đến itheme.com như một phần của quy trình này. Yêu cầu tới itheme.com bao gồm URL của trang web. Để biết chi tiết về chính sách quyền riêng tư của itheme.com, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của iTheme.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Security logs are retained for 60 days.( Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn trong 60 ngày )

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Trang web này là một phần của một mạng lưới các trang web bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vũ phu phân tán. Để kích hoạt bảo vệ này, địa chỉ IP của khách truy cập cố gắng đăng nhập vào trang web được chia sẻ với một dịch vụ được cung cấp bởi itheme.com. Để biết chi tiết chính sách bảo mật, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của iTheme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *