Phòng chống bọ xít hút máu với cửa lưới Việt Thống

Phòng chống bọ xít hút máu là một việc làm hết sức cần thiết. Đây là loài côn trùng rất nguy hiểm với 2 căn bệnh phổ biến được gây ra bởi chúng là: Chagas và bệnh ngủ. Loài bọ xít này hiện đang dần sinh sản và lan truyền...
Read more