Công trình cửa chống muỗi quận 12 ( 27/09/2019 )

Thi công cửa lưới chống muỗi tại Vườn Lài quận 12 của Việt Thống. Với chất lượng cửa lưới tốt nhất và thời gian thi công nhanh chóng. Khách hàng của Việt Thống có được sự hài lòng tốt nhất dành cho sản phẩm.

Công trình cửa lưới chống muỗi Quận 12 – ( 27/09/2019 )

Mọi thông tin khách hàng dưới đây được tối giản hết mức theo quy định bảo vệ thông tin khách hàng của Việt Thống. Chúng tôi chỉ cung cấp họ tên và vị trí huyện hoặc thành phố cư ngụ. Thành thật thông cảm nhé.

Tên khách hàng : Không nêu
Địa chỉ : Quận 12
Loại cửa lắp : Cửa lưới đóng mở ( cửa chính ), cửa lưới dạng xếp ( cửa sổ)
Vị trí : Cửa sổ và cửa chính
Thời gian sản xuất : 01 ngày
Thời gian thi công : 27/09/2019
Thời gian hoàn thành : Bắt đầu : 7h45 sáng – Kết thúc : 11h15 sáng ( trong cùng ngày )

*** Ghi chú :

Thời gian sản xuất : là thời gian hoàn thành toàn bộ sản phẩm của khách hàng khi thi công.

Thời gian thi công : thời gian bắt đầu thi công theo hợp động với khách hàng.

Thời gian hoàn thành : tổng thời gian thi công tính từ lúc bắt đầu làm việc cho đến lúc bàn giao.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công trình cửa chống muỗi quận 12 ( 27/09/2019 )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top